Siger på heimebane for Kvernbit

Av

Kvernbit passerer lokalrival Radøy på tabellen.