Førre gong var det ingen kvalifiserte søkarar til rektorstilling. No prøver dei nok ein gong

Ingen kvalifiserte søkarar meldte seg då Nordbygda skule i mai 2019 var på jakt etter ein ny rektor. No gjer dei nok eit forsøk.