Fornyinga har skote fart i omsetnaden til senteret

Lindås Nærsenter gjer det betre enn nokon gong.