Forklarer feila med høgt arbeidspress og underbemanning: – I ein pressa situasjon så glepp du. Enten du vil eller ikkje

Minst to leiarar i Meland kommune er involvert i granskingssak. Rådmannen viser til manglande rutinar.