Foreldre må i retten for mishandling av sine to barn