Forbereder seg på dødsviruset: – Vi følger situasjonen nøye

Haukeland sykehus har planene klare for å ta imot pasienter med coronavirus.