«Før det iverksettes kutt som vil gå utover sårbare grupper som barn, unge og eldre, må Alver kommune legge press på regjeringen»

Kommunestyret i Alver, her då dei gjekk inn for den omstridde Byvekstavtalen. Arkivfoto: Sirill Soltveit Heimdal

Kommunestyret i Alver, her då dei gjekk inn for den omstridde Byvekstavtalen. Arkivfoto: Sirill Soltveit Heimdal

Av
DEL

MeiningarDette er eit debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.På økonomisamlingen til formannskapet den 20. og 21. august la administrasjonen fram forslag om innsparinger og kutt av kostnader for perioden 2020 til 2024. I anbefalingen fra fylkesmannen heter det at alle investeringer som ikke gir avkastning skal legges på is. På møtet presenterte de ulike avdelingsledere, foran politikere, områder der det var muligheter for kutt av kostnader.

Ifølge administrasjonen kan det kuttes på mange områder som sosialhjelp, kulturtilbud, og skoler og barnehager skal eller kan legges ned. Det er foreslått blant annet å legge ned Austebygd skole og barnehage på Sletta, å avslutte middagslevering til hjemmeboende (med noen unntak), å redusere hjemmetjenester fra annen hver til tredje hver uke for halvparten av brukerne, å redusere antall årsverk i barnevern, å redusere antall årsverk i helsestasjon- og jordmortjenester, å redusere antall årsverk i forebyggende arbeid blant barn og ungdom.

Om politikerne bestemmer seg for å realisere disse kuttene, bryter de noen av de løftene som er gitt før valget, som for eksempel løftet om «sterkere og forebyggende oppveksttiltak» (KrFs program), «forbedring av jordmortjenester» (APs program), «tilstrekkelige ressurser i barnevernets arbeidet.» (SPs program), for å nevne noen.

På økonomisamlingen til formannskapet slo rådmannen i kommunen fast, at den eneste muligheten for å øke inntektene i kommunen er innføring av eiendomsskatt på hus og hytter. Under valgkampen i høst 2019 lovet alle partiene, bortsett fra Rødt, at Alver ikke skulle ha eller innføre eiendomsskatt. Som eneste parti hadde Rødt programfestet å innføre en progressiv eiendomsskatt med bunnfradrag på boligverdi og fritak for husstander med lav inntekt, for å kunne beholde tjenestene til innbyggerne. Vi sa allerede da at utgiftene med en kommunesammenslåing ville bli mye høyere enn forventet.

I budsjettmøte i desember 2019 ble Rødt anklaget fra flere hold for å ville innføre en usosial skatt som kunne ramme skeivt. I dag har de folkevalgte i Alver et valg: bryte løftet om å ikke innføre eiendomsskatt, eller bryte andre løfter som å ta hele Alver i bruk, sikre og utvikle gode sosiale tjenester, sikre barn og ungdommer gode vekstvilkår, opprettholde levende lokalsamfunn, osv.

Men innførsel av eiendomsskatt alene er ikke tilstrekkelig for å rette opp den anstrengte økonomiske situasjonen kommunen står i. Rødt er enig med SP som skrev i sitt valgprogram: «Senterpartiet forventer at regjeringen forplikter seg på kommunereformen, og sikrer kommunen økonomisk handlingsrom».

Denne forventningen deles av mange kommuner som sliter med forverret økonomi som følge av sammenslåing. Rødt inviterer partiene i Alver til å stille felles krav til å utøve press på regjeringen, for å sikre at de gode intensjonene som sto i partienes valgprogram kan iverksettes. Før det iverksettes kutt som vil gå utover sårbare grupper som barn, unge og eldre, må Alver kommune legge press på regjeringen slik at merkostnader med sammenslåingen, og kostnader som følger av pandemien, blir dekket fullt ut.

Rødt Alver
Hendrik Weber, Daniel Ducrocq, Mette Rosenlund, Toril Mongstad, Alexander Helle, Eli Bjørkli

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken