Nettavisen: Marius Sørli (24) trong ein ekstrajobb for å finansiera satsinga på springing. Ein 8-16-jobb var uaktuelt, og deltidsjobbar var vanskelege å kombinere med jamlege treningsøkter.

Løysinga vart av det litt utradisjonelle slaget.

– På nyåret i fjor byrja eg å fiska med svigerfar og fekk rask opplæring. I april kjøpte eg eigen båt, og har drive for meg sjølv sidan, seier Sørli til Nettavisen.

Svigerfar Jan Arve Birkeland har drive med fiske på Flatøy i ei årrekkje. Idrettsutøvaren Sørli har no peila seg inn på den same leia. Hen er nemleg fiskar med utsal frå eigen båt. No sel han sjømat til kundar på bryggene kringom, og tek den gamle strileruta frå nord på Askøy og til Holsnøy.

Har fått reaksjonar

Etter at 24-åringen, som er ein av dei beste løparane i landet, starta eiga bedrift, har ikkje reaksjonane late vente på seg.

– Nokre meiner det er kult, medan andre undrar seg litt over det. Det er jo ikkje akkurat vanleg å velje fisking ved sidan av springing. Ein brukar mykje krefter ute på sjøen, så folk stiller spørsmål ved valet.

Sørli trenar nemleg mellom 13 og 14 økter i veka, og skal ideelt sett bruka mykje tid på å kvila mellom slaga. Det er det ikkje alltid det vert så mykje tid til, men idrettsutøvaren er nøye på prioriteringane.

– Eg set idretten først. I juni er det mykje konkurransar, og fiskinga vert difor mindre prioritert. Eg studerer ved sidan av òg.

Fleire sponsorar

Sørli har tidlegare vunne U23-NM, og ligg på 24.-plass på lista over dei som har sprunge raskast på 10.000 meter i Noreg i år. Trass i at han starta med sporten som 17-åring, har han komme eit godt stykke som idrettsutøvar.

Men eit ønskje om å nå toppen kostar pengar.

– Eg har stønad til klede, sko og andre utgifter, gjennom sponsorane mine. Pengane eg får inn via fisket skal dekka reiser og opphald i samband med konkurransar.

Har investert store summar

Inntektene han så langt har fått inn via fiskinga har vore varierande, men Sørli fortel at det stort sett er ei lita gruppe med kundar som møter opp når han har fiskeutsal på fredagar. Annonseringa skjer i sosiale medium, i ei Facebook-gruppe Sørli oppretta ved oppstarten. «Sjømat på Vestlandet» har i dag fleire tusen medlemmar.

Sørli byrjar å danna seg eit lite kundegrunnlag, men oppstartsfasen har ikkje vore rimeleg. 24-åringen har brukt ein del pengar på å komma i gang som fiskar.

– Eg har måtta ta ein stor økonomisk vurdering, og det gjekk mykje pengar. Om eg skal talfesta det, så snakkar me sikkert om 250.000 kroner. Eg har gambla litt, men eg satsar på å få litt att.

Tøff konkurranse

Samstundes som Sørli har teke grep for å få inn nok midlar til å kunne satsa, har konkurransen mellom løparane vorte endå hardare, meiner han. 24-åringen seier at det verkar som om fleire har fått tid til å trena under pandemien, og at folk spring «fortare enn nokosinne».

Det stoppar ikkje askøyværingen som trur han kan driva med springing til han er 35.

– Det er berre det økonomiske det står på.

Dermed håpar han at verksemda skal kunna gje han inntektene han treng til å kunna gjera det han likar i fleire år framover. Sørli kan nemleg ikkje ligga på latsida om han skal nå måla han har sett seg.

På 10.000 meter er målet å springa godt ned på 29-talet, medan 13-talet er målet på 5000 meter i løpet av dei kommande åra.

Les også

Linda og Jostein vil leva av naturen: – Det gjev fridom