– Folk kan ikkje fovente at vi skal patruljere ved alle hyttene

– Skjer det noko skal vi sjølvsagt hjelpe, men vi er også i ein pressa situasjon i desse dagar. Eit tips er at folk må alliere seg med andre som er i nærleiken, seier lensmannen.