Vil lette bomutgiftene. FNB er skeptisk

Styringspartia i Alver ønskjer å utvida timesregelen til tre timar, og samordne innkrevjing med Bergen. – Eg trur ikkje det er realistisk, seier FNB-leiaren.