Fleire trafikkontrollar i helga

Det var hovudsakleg trafikken som opptok politiet i helga.