Den delen som synest det er riktig å forby privat oppskyting av fyrverkeri på nyttårsaftan, har auka frå 2018 til i år. Det kjem fram i ei undersøking Norstat har utført på vegne av Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO).

I årets undersøking svarar 67 prosent av dei spurde at dei er samde eller noko samd i at det er riktig å forby privat bruk av fyrverkeri på nyttårsaftan. 32 prosent er heilt usamde eller noko usamd i eit forbod.

Tilsvarande tal for 2018 var 62 prosent og 38 prosent.

Både i år og i fjor var det langt fleire menn enn kvinner som var heilt usamde i eit forbod. Det er òg langt fleire kvinner enn menn som er heilt samde i eit forbod.

Dersom kommunen arrangerer eit offentleg fyrverkeri, svarar 71 prosent i årets undersøking at dei er samde i eit forbod, medan 29 prosent er usamde. I 2018 svara 69 prosent at dei er samde i eit forbod i dette tilfellet, medan 31 prosent er usamd

Dei fleste, 64 prosent, gir opp brann- og personskadar som den viktigaste årsaka til eit forbod. At fyrverkeriet skremmer dyr, kjem på andreplass. Deretter svarar flest at fyrverkeri er pengesløseri.

(©NTB)