Samla kan det komme opp mot 500 vindturbinar fordelt på Gulen, Masfjorden, Modalen, Alver og Høyanger.

Den største planen er på fjellet mellom Modalen, Masfjorden og Alver. Der vil Norsk Vind Energi AS bygge rundt 235 turbinar i det som skal bli vindparken «Hordavind». Blir dette realisert, kan det bli eitt av dei største vindkraftverka i Europa.

Prosjektet vil koste mellom 12 og 14 milliardar kroner, og vil krevje eit område på 65 kvadratkilometer.

– Eg har jobba med vindkraft 15 år, og vi har ikkje funne eit område som er meir egna enn dette området til vindkraft, sa prosjektutviklar i Norsk Vind Energi AS, Espen Borgir Christophersen til Avisa Nordhordland då planane vart kjent i fjor vår.

Fleire prosjekt i regionen

Ifølge ei pressemelding frå Folk for Fjella har Norsk Vind også planar om eit utbygging i Gulen med ukjent tal turbiner. Dette prosjektet er kalla «Verkeland».

Folk for Fjella skriv også at det er planar om utbygging av 50 turbiner på Kringla og Kvamsdal, og 40 turbiner på Haugsdal og Andvik. Desse prosjekta er planlagde av det svenskeigde selskapet Eolus Vind.

På Dalsbotnfjellet i Gulen vil Zephyr bygge vindpark. Ifølge Folk for Fjella er det snakk om 32 turbinar, men på Zephyr sine eigne nettsider er talet 25 turbinar. Dette er så langt det einaste av prosjekta som har fått konsesjon til å bygge, men denne konsesjonen er klaga inn til Olje- og energidepartementet og er no under behandling.

Saman med BKK har Zephyr også stifta selskapet Matre Vind AS, som vil bygge ut vindkraftverk nær Matre. Dette området skal ifølge Folk for Fjella få inntil 80 turbinar.

Folk for Fjella opplyser at dei har fått tala sine oppgjeve av firma og prosjektutviklarar.

Demonstrerer mot vindkraft i Nordhordland og Gulen

Måndag kveld arrangerer gruppene Folk for fjella, Ung for fjella, VON - Vern om Nordhordlandsfjella og NEI til vindmøller i Gulen demonstrasjon utanfor BKK sine kontor i Matre.

«Folket i Masfjorden og Gulen vil gjere BKK merksam på at det er eit stort, lokalt engasjement og ynskje om å verne natur og fjell for komande generasjonar. Vi har ei von om at BKK skal respektere eigarkommunane sine vedtak mot vindkraft, og ta omsyn til folket som bur her», skriv dei i arrangementet på Facebook.

Førre veke heldt dei demonstrasjon ved BKK sitt hovudkontror på Kokstad i Bergen.

BKK-direktør Olav Osvoll sa då til BA at hans viktigaste bodskap til aksjonistane var dette:

– BKK er i dag eit rent vasskraftselskap. Vi verken eig eller driv vindkraftanlegg, men har opsjonar som er mogleg å utvikle. Om vi skal utvikle eller ikkje, er avhengig av resultata av stortingsmeldinga som er på gang.

Han sa også til aksjonistane at BKK kjempar for at vasskraft skal få større plass og betre vilkår i det grøne skiftet.

Denne saka vart første gong publisert 15. juni.

Les også

BKK sitt engasjement i utbygging av vindkraft og eigarskap i vindkraftselskaper