Fleire store vegprosjekt sett på vent i minst 13 år

Medan fylket vil prioritere å oppgradere nokre punkt i Nordhordland i neste NTP, vil Statens vegvesen la dei store prosjekta vente til tidlegast 2034.