Fleire har reagert på farta til skipet: – Skipssjefane er svært bevisste på tryggleiken, forsikrar Forsvaret

Fleire har reagert på den massive militære kystkorvetten som køyrde gjennom Nordhordland i full fart førre torsdag. No forsikrar Forsvaret om at alt var under kontroll.