Knusande kritikk av barnevernssenter: Avdekka alvorlige lovbrot og manglar

Ein fersk tilsynsrapport avdekkar omfattande lovbrot og alvorlege manglar ved barnevernsinstitusjonar på Hop og Flatøy.