Det opplyser Hordaland fylkeskommune i ei pressemelding.

– Med denne kontrakta går ein i hovudsak over til elektriske løysingar og reduserer samtidig totalforbruket av drivstoff vesentleg, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun (Ap).

Fylkesdirektør i Skyss, Oddmund Sylta opplyser til NRK at kontraktene har ein totalverdi på 3,5 milliarder kroner.

Fjord1 har i sitt tilbod forplikta seg til å redusere energibruken med 60 prosent og CO₂-utsleppa med 87 prosent samanlikna med utsleppa i dag.

Kontrakten omfatter rutepakke 1 og gjeld følgende ferjesamband:

Leirvåg–Sløvåg

Fedje–Sævrøy

Hufthamar–Krokeide

Husavik–Sandvikvåg

Hatvik–Venjaneset

Halhjem–Våge

Langevåg – Buavåg

I dag blir dei sju ferjesambanda drifta av FosenNamsos og Norled.