Fjord1 har grunn til å vere stolt: På tre år har dei bygd 25 ferjer. Halvparten av elferjene i Norge seglar no med Fjord1-logo

For tida ligg to til ombygging på Westcon i Florø.