Fjord1 fann ny måte å lokke til seg lærlingar på. Det har gitt resultat

Kamp om lærlingane innan den maritime næringa har fått Fjord 1 til å tenkje utanfor boksen. Selskapet viftar no med ein filmplakat for å trekkje til seg lærlingar.