Har du endå ikkje skaffa deg AutoPASS for ferje? Måndag sluttar ferjekorta å verke

Frå og med 1. juli kan ein ikkje lenger nytte ferjekorta til betaling om bord på ferja.