Fire kjempar om å bli avdelingsleiar for psykisk helse og rus

4. mai gjekk søknadsfristen ut for stillinga som avdelingsleiar for psykisk helse- og rusteneste for heimebuande i Alver kommune. Fire personar kjempar om stillinga.