FHI: Ny koronavariant kan gjøre epidemien mer krevende