Ferjesambandet Leirvåg – Sløvåg med teknisk problem – set inn reservefartøy

Klokka 05:55 opplyste Fjord1 at ferjesambandet mellom Leirvåg i Alver og Sløvåg i Gulen var innstilt grunna eit teknisk problem. Klokka 15:00 hadde dei framleis ikkje fått løyst problemet.