Ferjesambanda mista ein stor del av trafikken

Då koronatiltaka kom, forsvann passasjerane på båt og ferje. Det førde til over 100 permitteringar i Fjord1 og Norled.