Ferie Med Mening avlyst for første gong sidan 1992

Kvart år samlast familiar med kreftsjuke born på Frekhaug. I år sette koronaviruset ein stoppar for det som for mange er årets høgdepunkt.