(BA): NRK har denne uken omtalt hvordan Jonny Bratseth, en ledende ansatt i bompengeselskapet Ferde, har vært involvert i en transaksjon mellom Ferde og BTS Norway. I det sistnevnte selskapet, har både Bratseth selv og bomdirektør Trond Juvik eierinteresser.

Fredag skriver statskanalen om hvordan Bratseth har organisert arbeid ved hjelp av arbeidskraft i Kina, for så å fakturere Ferde 1,4 millioner kroner. Dette har skjedd mens han har vært ansatt i bomselskapet.

Selskapet Ferde, som er lokalisert i Bergen, eies av fem fylkeskommuner på Sørlandet og Vestlandet.

Leverte etter at han ble ansatt

Bomselskapet Ferde bruker denne arbeidskraften i sitt arbeid med å kreve bompenger. Når du passerer bomringen i Bergen, fotograferes bilskiltene og leses av datamaskiner. Det som skjer dersom bilskiltet ikke blir gjenkjent automatisk, er at noen må se på hvert enkelt bilde og «punche» inn skiltet manuelt, skriver NRK.

Bratseth hadde denne kontrakten før han ble ansatt i Ferde i november 2017, men fortsatte å levere tjenesten etter at han ble ansatt.

I 2018 ble dette selskapet overdratt til Unitel Bratseth Services. Dette enkeltpersonforetaket eier av Bratseths kone.

NRK skriver at ekteparet har fakturert Ferde for minst 1,8 millioner kroner – helt uten anbudskonkurranse.

Disse tallene kommer frem i Ferdes regnskapssystem, som NRK har fått innsyn i.

Først i 2019 ble det lyst ut en offentlig anbudskonkurranse, hvor fire leverandører deltok. I mai fikk Bratseths kone igjen oppdraget fra Ferde. Dette skjedde etter at ekteparet allerede hadde fakturert for minst 1,8 millioner gjennom 17 måneder.

Vil ikke svare

Ekteparet Bratseth har ikke benyttet seg av muligheten til å svare på NRKs spørsmål, men har svart at de ikke ønsker å stille til intervju.

Heller ikke bomdirektør Trond Juvik vil besvare kanalens spørsmål, men bomselskapets juridiske direktør, Leiv Olav Sunde, svarer følgende på spørsmål om hvorfor det tok tid å avvikle leveransen fra Bratseths enkeltpersonforetak og så lyse ut en anbudskonkurranse:

– For å skape et selskap som tilfredsstilte det offentlige regelverket vi var kommet under, måtte det skje en omstrukturering av selskapet. Tiden vi brukte, var derfor basert på en balansegang mellom en praktisk håndtering av omstruktureringen, og hensynet til en lojal tilpasning til regelverket, sier han.

I en mail til NRK skriver Ferdes kommunikasjonssjef, Marit Husa, at Jonny Bratseth ikke har hatt en rolle i Ferdes forvaltning av avtalene.