PSW Group har tatt eit strategisk steg for å tilby operatørar ein Capping Stack som ein del av den norske olje og gass-beredskapen.