Fem firma ønsker å bygge dagsturhyttene i Vestland

Av dei fem firmaa som konkurrerer om å få bygge dagsturhyttene, er eitt lokalt.