Felleskjøpet Manger går så det susar: – Hell i uhell

Mange vel å bruke tida si i hagen no som dei må halde seg heime. Det har gitt gode utslag for Felleskjøpet Manger.