Fekk dagpengar frå NAV – hadde jobba over 600 timar

Ein mann frå Alver påstod han ikkje hadde jobba, trass i at han hadde jobba over 600 timar den gitte perioden. Slik fekk han dagpengar han ikkje hadde rett på.