Fekk 50.000 kroner frå Kulturminnefondet – vil sørge for eit varmare bygg

Pengetilskot frå fleire hald skal sørge for at Galleri Gamleskulen skal kunna brukast også på vintertid.