Feira 250-årsjubileet til Beethoven på Nordhordland folkehøgskule: Elevane sett på prøve

Dei bada i Beethoven under feiringa av 250-årsjubileet til ein av våre mest kjende klassiske komponistar. Jubilanten vart presentert i bokbad, framifrå musikalske framføringar, spennande kunst og litteratur i storstova på Nordhordland folkehøgskule.