– Rundt 400 er det plass til om bord i de fire båtane. Fedje-samfunnet er valt som mål for årets pinsetur, forklarer Øyvin Konglevoll i Veteranskibslaget Fjordabåten.

– Og valet var eigentleg enkelt, fordi dette var eit ønske frå mange.

I spissen seglar den gamle HSD-dampen, DS «Stord 1» – flottare enn nokon gang, og saman med både «Atløy», «Vestgar» og «Midthordland» blir det enn liten konvoi nordover Byfjorden med start kl. 0900 frå Holbergkaien.

Gjennom Alverstraumen

– Det kjem til å bli eit vakkert syn med alle fire båtar på rad opp Alverstraumen.

Konglevoll har opplevd stor interesse for tidlegare pinseturar – og trur turen til Fedje blir helt spesiell.

– Kan fort bli mange som ønsker vere med, og om man bestemmer seg like før – vel, så kan man kjøpe billettar om bord.

Pinseturen markerer ofte innlendingen på veteranbåtsesongen, men «Stord 1» har allereie vore på fjorden, når vi kjem til pinsedagane.

– Vi har hatt eitt par turar tidlegare, opplyser Arne Sundal som er marknadsansvarleg hos Stiftelsen DS Stord 1.

– Her om bord har vi plass til 100 personar, når vi kjem til 2. pinsedag.

Sundal, som i enn årrekke har jobba for at «Stord 1» skulle førast tilbake til fordoms prakt, ønsker på Fedje-turen å vise fram den flotte båten.

– Det blir full anledning for alle de reisande til å kikke seg rundt på båten – anten det er på brua, i maskinen eller her i salongen på 1.-plass. Her skal folk føle seg heime, og sjå korleis den fungerer.

Vi står saman med Sundal i rommet som i dag står fram som eit lite smykke – salongen helt akterut.

– Slik denne salongen ser ut i dag, så den også ut i 1931. Anretningsbordene er det siste som er nytt, og desse er laget på Hardanger fartøyvernsenter i Norheimsund. De vart montert berre for nokon få dage sidan.

– Kor mange kroner er det så langt blitt brukt på «Stord 1» etter at man begynte på restaureringa?

Har brukt rundt 30 mill.

– Vi nærmar oss nok ca. 30 millionar kroner totalt, og berre desse anretningsbordene og enn anretningsdisk beløper seg til rundt 200 000 kroner.

– Fått mykje for pengane?

– Ja, eg synest vi nå etter kvart kan føle oss litt stolte.

På Fedje vil byfolka bli mottatt med opne armar. Både Fedje landhandleri er ope, hos kvalskuta «Olavsson» kan du få kjøpt «årets kvalkjøt», Hellisøy Fyr er ope med omvising.

– Her er alle hjarteleg velkomne, seier ordførar Stian Herøy.