Fryktar for sjøtrafikksentralen på Fedje: – Sjøtrafikksentralen spelar ei viktig rolle i overvakinga av eit sterkt trafikkert farvatn

– Det vil vere krise om sjøtrafikksentralen forsvinn.