Nok ein gong ber fortvilte radværingar om hjelp til oppgradering av vegen – Men fylket seier nei