Fedje-rådmannen: – Ein må samla seg for å snu folketalsutviklinga

– Det krev hardt arbeid og mot, og vilje til å satsa, for å snu den langvarige trenden med nedgang i folketalet, seier Fedje-rådmann Nils Moldøen i melding til dei folkevalde i budsjett og økonomiplanen for landsbyen i havet.