Det vert inga båtrute frå Bergen til Fedje i sommar

Leitar over heile Europa, men finn ingen eigna båt dei kan leiga.