Fedjekvinnene sitt arbeid for å få fjerna ubåtvraket som ligg like utanfor stovedøra deira, har blitt lagt merke til langt ut over Nordhordland sine grenser.

I ettermiddag vert aksjonsgruppa tildelt Hordaland Venstre sin årlege miljøpris. Prisen – eit diplom og eit keramikkfat - vert delt ut til ein organisasjon eller einskildperson som har sett i gang eller gjennomført prosjekt for å ta vare på verdifulle naturområde, nærmiljø, kulturlandskap, kulturmiljø eller matjord.