Audun Håland, Ypsøy
Irene Bratteng Fossheim

Ein søndag i januar kom presten og ringde på døra til Audun. Sonen Erlend var funnen død

Publisert