Fått mange folkeopprør- og folkeopprør mot folkeopprør-invitasjonar i det siste? Frank Willy fekk verkeleg nok

– Dess lenger du er på Facebook, dess meir misser du trua på menneskeheita, seier Frank Willy Djuvik.