Får over ein halv million for å gjere heimeundervisninga betre