Får 300.000 kroner frå kommunen til å hjelpe andre i næringslivet

Midlane Industriutvikling Vest har fått frå koronafondet til kommunen, skal vidare ut til andre bedrifter i Nordhordland.