Får 110 millionar: Regjeringa med pengar til lågutsleppsferjer i Vestland

Regjeringa foreslår 150 millionar til innfasing av låg- og nullutsleppsferjer på fylkesvegferjene. 110 av millionane skal gå til Vestland.