Fann sjeldan gjenstand som kan ha betydning for heile Skandinavia: – Eg vil kalle det ein liten sensasjon

20. april starta Fornminneseksjonen ved Universitetsmuseet i Bergen utgravinga av ei gravrøys frå jernalderen (200 – 350 e.Kr.) på Ytre Fosse. – Dette er ei grav som har vore relativt rask å produsere, men for oss arkeologar har det vore ein skatt.