Fann ikkje plass å spele i Alver, mens på Osterøy fekk artisten ei veldig dårleg oppleving

Rogalandsartisten Aslak Rossehaug går under namnet Rossman og har sette seg som mål å spele i alle landets kommunar.