Fann dumpa bil i vatnet, og rykka ut til børning og sladding

Til trass for nedgang i oppdrag, fekk politiet nok å gjere i helga.