Fann barneporno på fleire av mannen sine harddiskar: Ville ha tilbake utstyret

Mannen skal ha oppbevart dei same ulovlege filene på tre harddiskar. Han meinte andre måtte stå bak.