Fann både stolne fiskestenger og motorsyklar hos påhengstjuvane

Påhengsmotorar var ikkje det einaste tjuvane hadde lagra i konteinarane.