Fann årsaka til forureining i elva: – Dessverre skjedde det vi håpte ikkje skulle skje

No har Alver kommune funne svar på kvifor elva ved Mjåtveit er forureina.