Etterforskar mistenkeleg dødsfall i Alver

Per no er det ikkje mistanke om at noko kriminelt har skjedd, men dette kan endre seg, jamfør fungerande lensmann. Alder og omstende gjer at politiet etterforskar.